Breaking News

2 cos 4x – √3 = 0 untuk 0° ≤x≤ 360°​

2 cos 4x – √3 = 0 untuk 0° ≤x≤ 360°​

TriGonometri
2 cos 4x – √3 = 0 untuk 0° ≤x≤ 360°​
cos 4x =  ¹/₂√3 = cos 30
4x = 30 + k. 360   atau  4x = – 30 + k. 360
x = 7,5  + k. 90   atau  x = – 7,5 +k. 90
k={ 0, 1 , 2, 3,  4 . . .}

 

k= 0 , x =  7,5   atau  x = – 7,5
k = 1 ,  x =  97,5   atau x= 82,5
k = 2,  x=  187,5  atau  x = 172,5
k = 3,  x =  277,5  atau x =  262,5
k = 4,  x =  367,5  atau x =  352,5

untuk

0° ≤x≤ 360°​
x= { 7,5; 82,5 ; 97,5 ; 172,5 ; 187,5 ; 262,5 ; 277,5; 353,5 }

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Seutas kawat pada suhu 25°c memiliki panjang 3 m. Jika koefisien muai panjang kawat 2,4 x 10^-5/°c, pertambahan panjang kawat ketika bersuhu 35°c sebesar ....