Angel dawuhane tegese

angel dawuhane tegese

Angel dawuhane tegese angel kandanane, ora bisa dikandani.

Yuk kita lihat pembahasannya
Tembung-tembung sing angel utawa durung ngerti tegese bisa digoleki ing kamus Pepak Basa Jawa.
Carane nggoleki tembung ing Pepak
1. Titeni tembung sing durung ngerti tegese.
2. Cepakna kamus basa sing arep digunakake. Yen basa Jawa, cepakna kamus basa Jawa
3. Golekana tegese tembung kuwi urut saka aksara paling ngarep. Tuladhane ‘ANGEL’, buka ing aksara A banjur AN, dibacutake ANG nganti ketemu tembung ANGEL
4. Wacanen jlentrehan ing sisih tengen tembung. Gatukna karo konteks ukarane

Miturut kamus Basa Jawa, angel dhawuhane bisa ditegesi angel kandanane, ora bisa dikandani.
Lumrahe ukara iki digunakake nalika ana pawongan sing keras atine, mula angel dikandani. Tuladhane nalika dikandhani aja dolan awan-awan, panas mundhak gosong kulite. Nanging tetep metu dolan akhire gosong, mula bakal dituturi ‘angel dawuhane’

Jadi, angel dawuhane tegese angel kandanane.

Baca Juga :  Siswa kelas 7 membuat percobaan dengan mencampurkan 100 gram air dingin suhu 10°C dengan 100 gram air panas suhu 90°C. Ternyata setelah diukur suhu akta campuran 50°C. Besar kalor yang diterima air dingin adalah.... (diketahui kalor jenis air 1 kal/g°C)