Breaking News

Nyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut ke dalam sudut 25° Sin 115°

Nyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut ke dalam sudut 25°
Sin 115°

Jawaban yang benar adalah cos 25°.

Sifat :
sin (90° + a) = cos a

Sehingga,
sin 115° = sin (90° + 25°)
= cos 25°

Jadi, sin 115° = cos 25°.

Baca Juga :  Mengapa kerajaan baik itu Hindu Budha dan Islam disebut kerajaan maritim?