Breaking News

Tiga buah bilangan membentuk barisan geometri turun. Jumlag tiga bilangan 13 dan 5. Hasil kali ketiganya 64. Tentukan tiga bilangan tsb

Tiga buah bilangan membentuk barisan geometri turun. Jumlag tiga bilangan 13 dan 5. Hasil kali ketiganya 64. Tentukan tiga bilangan tsb

Barisan Geometri => U1 U2 U3
U1 = ar^{1-1}
1−1
= a
U2 = ar
U3 = ar²

U1 x U2 x U3 = 64
a x ar x ar² = 64
(ar)^{3}
3
= 64
ar = 64 akar pangkat 3
ar = 4
a + ar + ar² = 14
a + 4 + ar² = 14
a(1 + r²) = 14 – 4
a(1 + r²) = 10
a = \frac{10}{1+r ^{2} }
1+r
2

10

ar = 4
\frac{10}{1-r ^{2} }
1−r
2

10

= 4
4r² – 10r + 4 = 0
(4r – 2)(r – 2) = 0
r1 = 1/2
r2 = 2 ==> yang mungkin
ar = 4
2a = 4
a = 2
diperoleh : a = 2, r = 2
U1 = 2
U2 = ar = 2(2) = 4
U3 = ar² = 2(2)² = 8
Jadi Deret geometrinya = 2 4 8

Baca Juga :  Pasangan unsur berikut yang merupakan isobar adalah ...