Jika P = a -2,Q =a+4,R =a+3 maka nilai dari P²-QxR Adalah

Jika P = a -2,Q =a+4,R =a+3 maka nilai dari P²-QxR Adalah

A. -11a -8
B. -9a -8
C. 3a +16
D. 5a + 16

Jawaban

A. -11a – 8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

P = a – 2

Q = a + 4

R = a + 3

 

P² – QR = (a – 2)² – (a + 4)(s + 3)

= (a²-4x+4) – (a²+7x+12)

= a²-a² -4x-7x +4-12

= -11x – 8

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Interaksi antar ruang adalah ...