Akar-akar persamaan 5x²-7x+2=0 adalah…​

Akar-akar persamaan 5x²-7x+2=0 adalah…​

PErsamaan Kuadrat
Akar-akar persamaan 5x²-7x+2=0 adalah…​

5x²-7x+2= 0
5x²-5x  -2x +2=0
(5x²- 5x)  + (-2x +2) =0
5x( x-1)  – 2(x -1) = 0
(5x – 2)(x – 1) =0
5x – 2= 0   atau  x – 1 = 0
x =  2/5  atau x =  1

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Berikut ini yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia adalah…