Dalam dunia usaha permintaan kredit kepada Bank masih berlaku ketentuan 5C, termasuk pertimbangan Capacity dalam 5C adalah

Dalam dunia usaha permintaan kredit kepada Bank masih berlaku ketentuan 5C, termasuk pertimbangan Capacity dalam 5C adalah

A. Reputasi pribadi calon peminjam menyangkut kebiasaan, sifat dan watak
B. Ketepatan distribusi modal yang ditempatkan oleh calon peminjam
C. Keadaan ekonomi secara keseluruhan dan kondisi sector usaha calon peminjam
D. Kemampuan yang menyangkut calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman
E. Ada tidaknya jaminan dari calon peminjam apabila terdapat keraguan dalam pemberian kredit

Jawabannya adalah

D. kemampuan yang menyangkut calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Tulislah rumus kimia untuk senyawa-senyawa berikut! b. Aluminium sulfida