Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan jajar genjang. i. Keempat sisi panjangnya sama. ii. Sudut-sudut yang berhadapannya sama besar iii. Keempat sudutnya termasuk sudut lancip iv. Diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah Pernyataan yang benar adalah… A. i, ii, iii B. i dan iii C. ii dan iv D. semua benar

Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan jajar genjang.
i. Keempat sisi panjangnya sama.
ii. Sudut-sudut yang berhadapannya sama besar
iii. Keempat sudutnya termasuk sudut lancip
iv. Diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah
Pernyataan yang benar adalah…
A. i, ii, iii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. semua benar

Jawaban: C. ii dan iv.

Ingat!
Jajar genjang adalah bangun datar segiempat yang memiliki dua pasang sisi sejajar, sudut-sudut yang berhadapannya sama besar, diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah.

Berdasarkan rumus di atas, maka pernyataan yang benar adalah
ii. Sudut-sudut yang berhadapannya sama besar
iv. Diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah

Jadi, jawaban yang benar adalah C. ii dan iv.
Semoga terbantu ya 🙂

Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan jajar genjang. i. Keempat sisi panjangnya sama. ii. Sudut-sudut yang berhadapannya sama besar iii. Keempat sudutnya termasuk sudut lancip iv. Diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah Pernyataan yang benar adalah... A. i, ii, iii B. i dan iii C. ii dan iv D. semua benar

Baca Juga :  Who will check Surya's eyes in the hospital?