Bentuk sederhana dari ((a^(−6)b^(7)c^(12)) / (a^(−5)b^(5)c^(8)))^(−2) adalah …..

Bentuk sederhana dari ((a^(−6)b^(7)c^(12)) / (a^(−5)b^(5)c^(8)))^(−2) adalah …..
A. a^(2) b^(−4) c^(−8)
B. a^(2) b^(4) c^(−8).
C. a^(2) b^(4) c^(8)
D. a^(−2) b^(4) c^(8)
E. a^(−2) b^(−4) c^(−8)

Jawaban : a^(-16) b¹⁷ c²⁸, tidak ada di pilihan jawaban

⚠️INGAT!
Operasi Bilangan Pangkat
▪️a^m ÷ a^n = a^(m – n)
▪️(a^m)ⁿ = a^(m × n)
▪️(a^m b^m) ÷ (a^n b^n) = a^(m – n) b^(m – n)

Sehingga :
[a^(-6) b⁷ c¹²]/[a^(-5) b⁵ c⁸]^(-2)
= [a^(-6) b⁷ c¹²]/{a^[(-5)(-2)] b^[(5)(-2)] c^[(8)(-2)]}
= [a^(-6) b⁷ c¹²]/[a¹⁰ b^(-10) c^(-16)] = a^(-6 – 10) b^[7 – (-10)] c^[12 – (-16)] Karena a – (-b) = a + b
= a^(-16) b¹⁷ c²⁸

Jadi, jawaban yang benar adalah a^(-16) b¹⁷ c²⁸ dan tidak ada di pilihan jawaban

Baca Juga :  Dari puncak tebing yang tingginya 150 m, seorang pendaki melihat pelabuhan dengan sudut depresi 30°. Tentukan jarak antara pelabuhan dan tebing!