Pengaruh Islam di Indonesia pertama diterima oleh …

pengaruh Islam di Indonesia pertama diterima oleh …
a. masyarakat pedalaman
b. kalangan bangsawan
c. masyarakat pesisir
d. kalangan petani
e. kaum laki-laki

Jawaban yang tepat adalah C. Masyarakat pesisir

Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut ini :

Penyebaran agama islam dilakukan melalui beberapa media, salah satunya adalah media perdagangan. Perdagangan menjadi media utama dalam penyebaran islam di Nusantara. Hal ini dikarenakan perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam islamisasi. Para pedagang asing dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran penting dalam islamisasi di Nusantara. Mereka datang ke wilayah pelabuhan dan pesisir untuk melakukan perdagangan, sembari berdagang, mereka menyebarkan agama dan kebudayaan islam di tempat yang mereka singgahi.

Dengan demikian, wilayah yang mendapatkan pengaruh islam paling awal ialah wilayah pesisir.

Baca Juga :  Menjelaskan penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan​