Sejak awal berkembangnya islam di nusantara, madzhab syafii yang paling banyak diikuti oleh ummat islam di indonesia, bahkan sampai sekarang, apa yang dimaksud dengan mazdhab syafii?

sejak awal berkembangnya islam di nusantara, madzhab syafii yang paling banyak diikuti oleh ummat islam di indonesia, bahkan sampai sekarang, apa yang dimaksud dengan mazdhab syafii?

Jawabannya adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i .

Mazhab Syafi’i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i pada awal abad ke-9. Dasar Madzhab Syafi’i adalah al qur’an, as sunnah, al ijma’ dan al qiyas.

Jadi jawabannya adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i .

Baca Juga :  Jika a° sudut lancip, carilah perbandingan trigonometri sudut a yang lain, jika dik a. sin a = 3/7