Breaking News

Jika f(x)=15−9x dan g(x)=7x+8, hasil dari (f og g(x) adalah ….

Jika f(x)=15−9x dan g(x)=7x+8, hasil dari (f og g(x) adalah ….
a. −63x+87
b. −63x−57
c. 36x+44
d. 36x+48
e. 63x+72

Jawabannya adalah B. −63x−57

Konsep :
(fog)(x) = f(g(x)) artinya ganti setiap nilai x pada f(x) dengan g(x)

Jawab :
(fog)(x) = f(7x + 8)
= 15 – 9(7x + 8)
= 15 – 63x – 72
= -63x – 57

Jadi hasil dari (fog)(x) = -63x – 57
Jawabannya B. −63x−57

Baca Juga :  Hitunglah volume gas gas yang terdapat dalam 18 × 10^23 partikel NH2