Carilah 10 contoh sikap pengalaman sila ke-4 dan ke-5​

Carilah 10 contoh sikap pengalaman sila ke-4 dan ke-5​

Jawaban :

 

↓↓↓↓↓↓↓↓

 

Contoh Sikap Ke 4 :

 

1.Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

 

2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

 

3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

 

4.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

 

5.Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

 

6.Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

 

7.Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

 

8.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

 

9.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, 10.menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

 

10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

 

__________________________________________________________

 

Contoh Sikap ke 5 :

 

1. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

 

2. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain.

 

3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum.

 

4. Menghormati jerih payah kerja keras seseorang.

 

5. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

 

6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

 

7. Menghormati hak-hak orang lain.

 

8. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

 

9. Tidak bersifat boros.

 

 

10. Suka bekerja keras.

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Niswa,belqis,dan salman mengikuti bimbingan belajar matematika di tempat yang sama.niswa mengikuti bimbingan setiap 3 hari, belqis mengikuti bimbingan setiap 4 hari,dan salman mengikuti bimbingan setiap 6 hari. Pada tanggal 4 Maret 2022 mereka mengikuti bimbingan bersama.pada tanggal berapakah mereka akan bimbingan bersama lagi?

Daftar isi