( – 17 ) – ( – 9 ) + 14

( – 17 ) – ( – 9 ) + 14

Pembahasan:

(-17) – (-9) + 14 =
-17 + 9 + 14 = 6

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  1.menapa ancodipun uapcara nyadran puniko? 2.sinten ingkang nglarang si ganten? 3.dipun pujeraken wonten pundi tradisi upacara nyandran? 4.kadas pundi rantamng (rangkaian) tradisi upacara nyadran ing kabupaten batang? 5.wiwit kapan wontenaken upacara nyadran ing batang? ​