Berikut ini yang merupakan karakteristik hikayat adalah….

berikut ini yang merupakan karakteristik hikayat adalah….
a. kisah nyata
b tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian
c. diketahui pengarangnya
d anonim
e dalam bentuk tulisan

Jawaban soal di atas adalah B dan D.

Perhatikan penjelasan berikut, ya.

Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang menggunakan bahasa Melayu klasik dan menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya.

Ciri-ciri hikayat adalah sebagai berikut.
1. Terdapat kemustahilan dalam cerita.
2. Terdapat kesaktian tokoh.
3. Anonim/tidak diketahui siapa pengarangnya.
4. Berlatar tempat istana sentris.
5. Menggunakan alur berbingkai.
6. Dahulu disampaikan secara lisan, tetapi saat ini sudah mulai dituliskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang merupakan karakteristik hikayat adalah tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian dan anonim.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B dan D.

Semoga membantu 😊

Baca Juga :  Jika panjang vektor p̅ = [1, a] adalah √(22), maka nilai a yang memenuhi adalah...