Logam aluminium bereaksi dengan larutan H2SO4 menghasilkan 6,72 liter gas hidrogen pada keadaan standar menurut persamaan reaksi : Al(s) + H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + H2 (g) (reaksi belum setara). apabila Ar s = 32, o = 16, h = 1, al = 27 tentukan c. massa logam aluminium yang direaksikan

logam aluminium bereaksi dengan larutan H2SO4 menghasilkan 6,72 liter gas hidrogen pada keadaan standar menurut persamaan reaksi : Al(s) + H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + H2 (g) (reaksi belum setara). apabila Ar s = 32, o = 16, h = 1, al = 27 tentukan c. massa logam aluminium yang direaksikan

1. menyetarakan reaksi
2Al + 3H2SO4 -> Al2 (SO4)3 +3H2

nH2 = V/L = 6,72/22, 4 = 0,3 mol

koef. Al / koef. H2 = n Al / n H2
2/3 = n Al/0, 3
0,6 = 3. n Al
n Al = 0,6/3 = 0,2 mol

n Al = gr/Mr
0,2 = gr/27
5,4 = gr

jadi, massa dari Al ialah 5,4 gram

Baca Juga :  Sebuah limas segitiga sama sisi mempunyai sisi alas 12cm dan tinggi alas 8 cm jika tinggi sisi tegak segitiga selimut adalah 10 sm maka luas permukaan limas adalah