Nyatakan dalam pangkat positif! (-4)-²x³y-²

Nyatakan dalam pangkat positif! (-4)-²x³y-²

Jawabannya adalah

x³/16y² atau 1/16 dikali x³ dikali 1/y²

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Jika dua benda bergerak dengan kecepatan sama, manakah yang lebih sukar anda hentikan benda yang bermassa besar atau yang kecil ?