Breaking News

Proses penalaran yang dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab dan sampai pada kesimpulan yang merupakan akibat merupakan penarikan kesimpulan dengan cara….

Proses penalaran yang dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab dan sampai pada kesimpulan yang merupakan akibat merupakan penarikan kesimpulan dengan cara….

a. induktif
b. deduktif
c. generalisasi
d. analogi
e. sebab-akibat

Jawaban yang tepat adalah A.

Pembahasan :

Penalaran merupakan proses berfikir yang memiliki alur kerangka berfikir tertentu.

Penalaran memiliki dua metode antara lain :
1. Penalaran induktif. Merupakan proses penalaran yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus, jenis-jenis penalaran induktif, yaitu analogi, generalisasi, atau hubungan sebab-akibat.
2. Penalaran deduktif. Merupakan penalaran yang berpangkal pada peristiwa umum dan kebenarannya telah diketahui atau diyakini.

Berdasarkan pembahasan mengenai macam-macam penalaran di atas, maka proses penalaran dalam teks di atas merupakan penalaran “induktif”.

Jadi, jawaban yang tepat adalah A.

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Tuliskan masing-masing 2 (dua) contoh alat dan media yang diperlukan saat menggambar!​