Jika diketahui sin A=4/5 tentukan perbandingan trigonometri yang lain

jika diketahui sin A=4/5 tentukan perbandingan trigonometri yang lain

Sin A = sisi depan A/sisi miring A = 4/5
maka, dengan konsep trigonometri, dapat diketahui sisi samping A = 3
Cos A = sisi samping A/sisi miring A = 3/5
Tan A = sisi depan A/sisi samping A = 4/3

Baca Juga :  36 = = = ...... × ...... × ...... × ...... = 2 × 3​