Salah satu perilaku sesuai nilai-nilai pancasila dalam lingkungan kehidupan masyarakat, yaitu ….

Salah satu perilaku sesuai nilai-nilai pancasila dalam lingkungan kehidupan masyarakat, yaitu ….

Jawaban

– menghormati teman /orng yang sedang beribadah (Sila 1)

 

– menjenguk tetangga yang sakit (sila 2)

 

– melaksanakan kerja bakti betsama sama (sila 3)

 

– bermusyawarah dalam memilih ketua RT (sila 4)

 

– Suka menabung, Hemat (Sila 5)

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Bagaimana interaksi timbal balik antara tumbuhan dengan tanah?