Sederhana kanlah bentuk perkalian bilangan berpangkat berikut A. 3⁵×3³ B. (-2)³×(-2)² C. Z³ ×2z⁷×(3z)² D. 3x³×(xy)⁴

Sederhana kanlah bentuk perkalian bilangan berpangkat berikut

A. 3⁵×3³
B. (-2)³×(-2)²
C. Z³ ×2z⁷×(3z)²
D. 3x³×(xy)⁴

A. 3^8
B. (-2)^5
C. 18 z^12
D. 3 x^7 y^4

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Tentukan rumus suku ke- n dari barisan berikut, kemudian tentukan suku ke-20 dan suku ke-30. 1/4,2/5,3/6,4/7,…