Breaking News

Salah satu ide pokok dari teori merkantilisme adalah….

Salah satu ide pokok dari teori merkantilisme adalah….
a. ekspor neto adalah m-xsuatu negara akan makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor
b. keuntungan yang diterima oleh suatu negara dari perdagangan internasional disebut gain of trade
c. suatu negara akan makmur dan kuat bila impor lebih besar daripada ekspor
d. tidak ada jawaban yang betul

Jawabannya A

Pembahasan
Perdagangan internasional telah dirintis oleh kaum Merkantilis yang berkembang di eropa sekitar abad ke 16. Kaum Merkantilis mengembangkan suatu paham yang disebut Merkantilisme, yaitu suatu pemikiran yang menghendaki campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dengan titik berat perdagangan Internasional. Menurut pemikiran kaum Merkantilis, semakin meningkat perdagangan internasional suatu negara (neraca perdagangan aktif), semakin banyak devisa (emas) yang diterima negara tersebut sehingga negara tersebut semakin makmur.

Pandangan kaum Merkantilis tentang perdagangan internasional menitikberatkan pada perdagangan surplus (ekspor lebih besar daripada impor). Hal ini dapat dimaklumi, karena secara historis pertumbuhan Merkantilisme sejalan dengan pertumbuhan negara negara baru di Eropa. Sebagai negara baru, mereka menganggap perlunya untuk memperkuat perekonomian.

OLeh karena itu jawaban untuk soal tersebut adalah A. ekspor neto adalah suatu negara akan makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor

Baca Juga :  Jika diketahui vektor AB = 4i + 9j dan koordinat titik pangkal vektor tersebùt adalah A(-4,7), maka tentukan koordinat titik ujungnya!