Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan diantara warga masyarakat, antarpemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram sehingga negara akan semakin kuat. (Literasi Baca-Tulis) Kesimpulan teks tersebut adalah…

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan diantara warga masyarakat, antarpemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram sehingga negara akan semakin kuat. (Literasi Baca-Tulis)

Kesimpulan teks tersebut adalah…

Kesimpulan teks di atas adalah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik dengan membina kerukunan antarmasyarakat.

Yuk, simak pembahasan berikut ini.

Kesimpulan merupakan pernyataan yang ringkas dari keseluruhan teks.

Langkah-langkah menentukan kesimpulan dalam teks adalah sebagai berikut.
1. Membaca teks dengan cermat.
2. Memahami isi tiap kalimat dalam teks.
3. Menandai pokok-pokok penting dalam teks.
4. Menyimpulkan informasi yang terkandung dalam teks.

Berdasarkan penjelasan di atas, teks di atas membahas tentang menjaga persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dengan saling membina kerukunan. Kesimpulan yang diperoleh dari teks tersebut adalah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik dengan membina kerukunan antarmasyarakat.

Dengan demikian, kesimpulan teks di atas adalah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik dengan membina kerukunan antarmasyarakat.

Baca Juga :  Tentukan volume prisma tegak segitiga berikut!