Tentukan HP x dari 12X² – 10X=0​ ​

Tentukan HP x dari
12X² – 10X=0​ ​

Jawaban

Hp = {0, 5/6}

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

12x² – 10x = 0

2 x(6x – 5) = 0

2x = 0 atau 6x – 5 = 0

x = 0/2. 6x = 5

x = 0. x = 5/6

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  1. Arya widura diutus nyuwun Donga kanggo Dewi Kunthi kang lagi ngandhut menyang? 2. Kang diutus Dening bhatara Narada menehi pitulingan marang Kunthi kejaba?​.