U bah ke dalam bentuk bilangan berpangkat A. √243 B. √29 C. 5 Vaz EVE-EVS​

U bah ke dalam bentuk bilangan berpangkat A. √243 B. √29 C. 5 Vaz EVE-EVS​

EKsponen
ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat
A. √243

 

.

B. √29

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Larutan berikut apabila dicampurkan dalam segala perbandngan dapat membentuk larutan penyangga. (1) CH3COOH dan NaOH (2) NH4OH dan HCl (3) HF dan KF (4) CH3COOH dan CH3COONa