Tentukan nilai x! 1. 3x – 7 = 14 2. 3x-9 = 4x + 5

Tentukan nilai x!
1. 3x – 7 = 14
2. 3x-9 = 4x + 5

Soal no 1 :
3x – 7 = 14
3x = 14 + 7
3x = 21
x = 21 ÷ 3
x = 7

Soal no 2 :
3x – 9 = 4x + 5
3x – 4x = 5 + 9
-x = 14
x = -14

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Dalam mengambil keputusan, biasanya Anda ....