724 : 4 = ….

724 : 4 = ….

724 ÷ 4
= 181

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Jika 0,1818181818181.. dinyatakan ke dalam bentuk a/b dengan a dan b masing masing bilangan bulat positif maka nilai dari b - a adalah...