Breaking News

Hitunglah nilai mutlak berikut! |4-8| + |7| – |-22|=…

Hitunglah nilai mutlak berikut!
|4-8| + |7| – |-22|=…

|4-8| + |7|- |-22|
=|-4|+|7|-|-22|
=4+7-22
=-11

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Nyatakan bentuk aljabar berikut sebagai perkalian! A. 28× + 35y = B. -24p + 6q - 36r =