Pada senyawa terdapat ikatan …

Pada senyawa
terdapat ikatan …
a. kovalen dan ion
b. kovalen dan kovalen koordinasi
c. ion dan kovalen koordinasi
d. ion dan logam
e. kovalen, kovalen koordinasi, dan ion

Pada senyawa terdapat ikatan ...

Jawaban: b. kovalen dan kovalen koordinasi

Struktur Lewis digunakan untuk memahami penggunaan elektron bersama pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan antara 2 atau lebih atom non logam dengan penggunaan elektron bersama. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan antara 2 atom non logam dengan penggunaan elektron yang berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen koordinasi dapat dilihat pada struktur Lewis HNO3 pada gambar di lampiran.

Pada senyawa terdapat ikatan ...

Baca Juga :  Salah satu khalifah ke-8 Dinasti Umayyah yang tekanal bijak, adil dan jujur adalah ....