Tentukan nilai fungsi-fungsi berikut untuk x=−3! Fungsi kuadrat h(x) = x² – 2x – 5

Tentukan nilai fungsi-fungsi berikut untuk x=−3!
Fungsi kuadrat h(x) = x² – 2x – 5

Jawabannya adalah 10

Konsep :
h(x) = ax + b
h(c) = a(c) + b

Jawab :
nilai x= -3 pada fungsi h(x) = x² – 2x – 5 yaitu :
h(-3) = (-3)² – 2(-3) – 5
= 9 + 6 – 5
= 9 + 1
= 10

Jadi nilai x= -3 pada fungsi h(x) = x² – 2x – 5 adalah 10

Baca Juga :  Pengertia Disintergrasi