Breaking News

Diketahui jika F (x) = 3X⁵ – 2X³ + 2X² + X G (x) = -X⁵ + 3x³ – 2x + 1 tentukan lah f(x) – g(x) jika (x) = -1

diketahui jika F (x) = 3X⁵ – 2X³ + 2X² + X G (x) = -X⁵ + 3x³ – 2x + 1 tentukan lah f(x) – g(x) jika (x) = -1

Jawabannya adalah -1.

INGAT!
Jika terdapat suatu fungsi f(x) = ax + b dan f(p) = q maka berlaku ap + b = q.

Perhatikan penjelasan berikut.
f(x) – g(x)
= 3x⁵ – 2x³ + 2x² + x – (-x⁵ + 3x³ – 2x + 1)
= 3x⁵ – 2x³ + 2x² + x + x⁵ – 3x³ + 2x – 1
= 4x⁵ – 5x³ + 2x² + 3x – 1

Maka :
f(-1) – g(-1)
= 4(-1)⁵ – 5(-1)³ + 2(-1)² + 3(-1) – 1
= 4(-1) -5(-1) + 2(1) – 3 – 1
= -4 + 5 + 2 – 3 – 1
= -1

Jadi, f(x) – g(x) jika (x) = -1 adalah -1.

Baca Juga :  Hitunglah volume gas gas yang terdapat dalam 18 × 10^23 partikel NH2