Breaking News

Contoh ukara nganggo tembung ngoko kecampur tembung krama 5 wae!

Contoh ukara nganggo tembung ngoko kecampur tembung krama 5 wae!

Jawaban:

ngoko alus yaiku basa ngoko kang tetembunge kecampuran basa krama

 

Ukara:

 

1.Ibu wis suwe ora dhahar sego pecel

2.bapak lagi ngunjuk kopi

3.Simbah tindhak menyang solo

4.budhe mudhut gula ing pasar

5.pakdhe durung siram mau isuk

6.Bapak arep sowan ing daleme simbah

7.Simbah durung sare amarga mirangake radio

8.Bu guru wis rawuh ing sekolah

9.pak guru ngutus muride budhal isuk

10.adhik diutus ibu tuku uyah

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Apa yang dimaksud dengan suluk